ซีพีเอฟตอกย้ำองค์กรเคารพสิทธิมนุษยชน

ธุรกิจ

ซีพีเอฟตอกย้ำองค์กรเคารพสิทธิมนุษยชน ชูวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมฉลองวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 ย้ำบทบาทองค์กรสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง และการมีส่วนร่วมในองค์กร เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ตอกย้ำองค์กรที่ยึดมั่นการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความหลากหลาย และความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

 ธุรกิจ

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความหลากหลายของบุคลากรเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ผู้คนทั่วโลก และเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบันให้ความใส่ใจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion Policy) ของบริษัทฯ โดยยึดหลักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพซึ่งกันและกันและสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ มีการผสมผสานกันในกลุ่มพนักงานที่หลากหลายในด้านสัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ และประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ดัน “เต่าบิน” เข้าตลาดหุ้นปีนี้ ฟอร์ทเปิดตัว “กิ้งก่า” จุดชาร์จอีวีอัตโนมัติ